ADVOKATBISTAND INDENFOR TRADE COMPLIANCE

Vi har stor erfaring indenfor trade compliance og har valgt at samle alle vores kompetencer indenfor området i vores full-service Trade Compliance House.

Ønsker du kontakt med vores full-service Trade Compliance afdeling, så kontakt os via siden her

Der kan være tilfælde, hvor den bistand I har allermest brug for, er af juridisk karakter.
Her på siden kan du læse om de områder, hvor vi kan tilbyde vores ekspertise

TRADE KONTROL

Trade Control er et begreb, der henviser til reglerne om eksportkontrol og sanktioner, samt de regler, guidelines m.m. for interne compliance programmer på dette retsområde.

Produkter, software og teknologi, der er skabt med helt fredelige formål for øje, men som også kan anvendes til militære samt andre ikke fredelige formål, siges at have en dobbelt-anvendelse. Disse produkter kaldes for ”dual-use”. Eksportkontrol er de regler, der kontrollerer eksport af dual-use. I EU gælder eksportkontrol, hvor dual-use produkter sendes over en landegrænse. Eksport kan som udgangspunkt kun ske med tilladelser fra de relevante myndigheder.

Eksportkontrolreglerne ligner på den måde reglerne for eksport af militære produkter, software og teknologi.

FN har udarbejdet en liste over de dual-use produkter, hvor der altid skal ligge en tilladelse, hvis man ønsker at eksportere dem. Vi kalder disse dual-use for kontrollerede produkter, da de findes på kontrollisten. Sådan produkter har et eller flere eksportkontrol numre kaldet ”ECCN”s. Dette står for ”Eksport Control Classification Number”. Udgangspunktet er, at tilladelsen skal indhentes ved eksport ud af EU, men for visse dual-use produkter, kræves der også en eksporttilladelse ved forsendelse, eller transit mellem EU-lande.

“For at overholde gældende sanktioner er det nødvendigt at undersøge, om det land eller din kunde, underleverandør eller samarbejdspartner er på en sanktions liste. “

 

SANKTIONER

Sanktioner er kendetegnet ved at være rettet mod lande, organisationer, selskaber eller personer. Det grundlæggende formål med sanktioner er at presse en ændring igennem, f.eks. som vi ser det med sanktionerne mod Rusland.

Sanktioner kan være forbud mod al handel eller mere specifikke forbud mod bestemte aktiviteter, såsom at bestemte produkter ikke må sælges til den sanktionerede part eller land. Sanktioner kan indeholde et påbud om, at sanktionerede personers penge og andre værdier skal ”indefryses” og derfor ikke må udleveres til den sanktionerede person. Sanktioner kan indeholde restriktioner for import og eksport af produkter, software og teknologi, men det behøver ikke at være tilfældet.

For at overholde gældende sanktioner er det nødvendigt at undersøge, om det land eller din kunde, underleverandør eller samarbejdspartner er på en sanktionsliste. Danmark har alene sanktioner, som reguleres af EU-direktiver. EU-sanktioner er primært defineret og farvet af FN-sanktioner, men i enkelte forhold som f.eks. i sanktionerne mod Rusland og Syrien har EU vedtaget egne sanktioner.

FORMÅLET MED TRADE KONTROL

Det overordnede mål med disse trade compliance regler er at stoppe krig og ufred, undertrykkelse af befolkningsgrupper og bekæmpelse af terrorisme og skabe stabilitet og sikkerhed i verden. Ethvert tiltag, din virksomhed gør for at overholde disse regler, er derfor samtidigt et bidrag til FNs verdensmål nr. 16.

Overtrædelser af eksportkontrol og sanktioner kan hurtig blive en økonomisk byrde for din virksomhed og måske også dig. Overtrædelser kan straffes med bøde eller fængselsstraf, jeres provenu kan konfiskeres, og din virksomheds goodwill kan blive skadet. Der er intet krav om, at din virksomhed etablerer et trade compliance program, men tilstedeværelsen af et sådant program er en formildende omstændighed ved en overtrædelse af reglerne.

SPECIALISTER I TRADE KONTROL

Reglerne om eksportkontrol og sanktioner er komplekse, og de kan virke meget uoverskuelige, ikke mindst fordi hvert land i verdenen, har sit eget regelsæt, og for sanktionernes vedkommende er de underlagt hyppige ændringer. Den gode nyhed her er, at det er yderst sjældent, at alle regler er relevante for en virksomhed. Det er derfor et godt sted at starte, at få afklaret, hvilke af disse trade compliance regler er relevante for netop din virksomhed.

Vi er specialister i trade compliance og giver kvalificeret rådgivning til virksomheder i Danmark og udlandet om gældende regler og love, myndigheds anbefalinger og best practice på området. Vi kan også hjælpe dig, og din virksomhed med at minimere den risiko, en manglende overholdelse af disse regler må udgøre, og hjælpe med at opbygge et solidt trade compliance program, der gør det nemt og overskueligt at overholde reglerne.

EU BUSINESS NEWS

Lykke Schmidt Advokatfirma er i 2022 kåret som
“Most Innovative Business Law Firm – Denmark” af EU Business.
En hæder og ære som vi er meget stolte af.

KONTAKT

+45 4056 0602

Jernbanegade 23
DK 4000 Roskilde
LykkeSchmidt.com

Cvr. nr: 43772694

 

Forretningsbetingelser
Privatlivspolitik
Cookiepolitik

NYHEDSBREV

All rights reserved lykkeschmidt.com 2023

All rights reserved lykkeschmidt.com 2023