TRADE COMPLIANCE PROGRAM

Et velintegreret og robust trade compliance program, er den mest effektive måde at sikre overholdelse af eksportkontrol og sanktioner på og minimere konsekvenserne af en eventuel overtrædelse.

Det behøver ikke at være kompliceret og langtrukkent at få et sådant program på plads.

Det kræver som et minimum kendskab til reglerne og viden om, hvordan disse regler er relevante for dig og din virksomhed (en risikovurdering). Det kræver også, at der implementeres et tydeligt sæt interne regler, procedurer, guidelines og kontroller, og virksomhedens medarbejdere trænes og undervises i reglerne og i, hvad der forventes af dem.

“Et velintegreret og robust trade compliance program, er den mest effektive måde at sikre overholdelse af eksportkontrol og sanktioner på og minimere konsekvenserne af en eventuel overtrædelse.

Det behøver ikke at være kompliceret og langtrukkent at få et sådant program på plads.”

TRADE COMPLIANCE SKABER VÆRDI

Har din virksomhed en tydelig politik på området, og ved alle medarbejdere, hvad deres rolle er i processen med at sikre overholdelse af trade compliance reglerne? Ved dine medarbejdere hvornår der er mistænkelig opførsel fra en kundes side, – og hvad de så skal gøre? Trænes der regelmæssigt i trade compliance?

At have en solidt forankret kultur bygget op om trade compliance, kan hjælpe din virksomhed til at undgå unødige konsekvenser, bødestraf og dårligt omdømme. Trade compliance er en disciplin helt for sig selv, og kan være et stærkt værn mod unødige udfordringer, der i sidste ende kan koste både tid og penge.

Vi har en solid erfaring med at rådgive og hjælpe produktions og videnstunge virksomheder med, hurtigt og effektivt at komme i gang med at opbygge, teste og vedligeholde et robust trade compliance program og pleje en sund compliance kultur.

ØG MULIGHEDEN FOR VÆKST

Vores rådgivning tager afsæt i en specialistviden indenfor området, kombineret med en unik specialistviden indenfor erhvervsretten. Dette toppet med en velfunderet kommerciel forståelse gør, at du kan få en skarp og risiko-orienteret rådgivning i hvad EU´s eksportkontrol og internationale sanktioner kræver af dig og din virksomhed, og hvordan du bedst håndterer dette.

Vi kan også hjælpe dig med at udarbejde test og implementerings processer og andre aktiviteter, der ikke kun nedbringer risikoen for negative konsekvenser i forhold til jeres virksomhed, men som også øger muligheden for vækst.

Vidste du, at du ikke forventes at eliminere enhver risiko for overtrædelse af disse regler? Du forventes derimod at træffe forholdsregler baseret på en risiko baseret tilgang. Dvs. du forventes først at afklare, hvilke risici din virksomhed er eksponeret overfor og derefter håndtere disse risici en efter en – startende med den største risiko.

At have en fornuftig og tilstrækkelig ambitiøs plan – et trade compliance program – for håndtering af risici, er i sig selv et godt forsvar i tilfælde af en overtrædelse. 

Vi har stor erfaring med udarbejdelse af risikovurderinger i forhold til trade compliance, og vi kan hjælpe dig og din virksomhed med dette.

CLARITY IS POWER

Vi kan hjælpe dig og din virksomhed med at få klarlagt, hvilke af disse regler der er relevante for dig og din virksomhed, og hvilken risiko I har i forhold til din virksomheds nuværende aktiviteter og processer. Baseret på en sådan risikovurdering vil du og din virksomhed kunne beslutte, hvorledes, og til hvilket niveau, disse risici skal nedbringes.

Vi kan også levere en risikoprofil for din virksomhedsbestyrelse og andre ledelsesorganer. En sådan risiko profil er signifikant i forhold til at få klarhed over, om virksomhedens risikoprofil er afstemt med den, eller de, øverste ledelsesorganers risikoprofil og omvendt.

Det er uden tvivl, den mest effektive og konstruktive grundlag for din virksomheds øverste ledelsesorganer, at kommunikere til den trade compliance ansvarlige i eller udenfor virksomheden, hvad der er acceptabelt ud fra en risikovurdering.

ALLE LED I VÆRDIKÆDEN

Overholdelse af eksportkontrol og sanktioner er relevant i alle led af værdikæden i virksomheden, lige fra udvikling og test, over indkøb samt levering, til reparation, returnering og virksomhedsopkøb. En effektiv overholdelse fordrer også en vis grad af samarbejde mellem de forskellige funktioner og afdelinger i din virksomhed.

Ansvaret for at sikre en overholdelse af disse regler ligger hos den øverste ledelse, men den reel overholdelse kræver en indsats og ansvarstagen fra alle ”hjul” i det maskineri, der er din virksomhed. 

Implementering, test af processer og andre trade compliance management services, bør derfor være mindst lige så vigtig en del af dit trade compliance program, som etableringen af politik, guidelines osv. 

Du kan læse mere om sådanne trade compliance management services her sanktioner er relevant i alle led af værdikæden i virksomheden, lige fra udvikling og test, over indkøb samt levering, til reparation, returnering og virksomhedsopkøb. En effektiv overholdelse fordrer også en vis grad af samarbejde mellem de forskellige funktioner og afdelinger i din virksomhed.

Ansvaret for at sikre en overholdelse af disse regler ligger hos den øverste ledelse, men reel overholdelse kræver en indsats og ansvarstagen fra alle ”hjul” i det maskineri, der er din virksomhed. 

Implementering, test af processer og andre trade compliance management services, bør derfor være mindst lige så vigtigt en del af dit trade compliance program, som etableringen af politik, guidelines osv. 

Du kan læse mere om sådanne trade compliance management services her:

FÅ UNIK STØTTE OG HJÆLP

Hos os kan du bl.a. få en unik støtte, sparring og hjælp til:

 • Afklaring af, i hvilket omfang trade compliance reglerne er relevante for dig og din virksomhed.
 • Sikring af overholdelse af trade compliance reglerne samt hurtigt og effektiv nedbringelse af eventuelle risici.
 • Udformning og implementering af et trade compliance program.
 • Håndtering af henvendelser fra myndighederne og politiet ved mistanke om manglende overholdelse af reglerne.
 • Udformning af alle politikker, vejledninger og bestemmelser i din virksomheds code of conduct eller lignende governance dokumenter.
 • Indhentelse af leverandør eksportkontrol erklæringer.
 • Udformning af relevante aftale bestemmelser vedrørende trade control.
 • Etablering af eksportkontrol klassifikations processer og uddannelse af medarbejdere i det.
 • Udformning og udrulning af kontroller til sikring af reaktion på catch-all situationer (red flags processer).
 • Etablering af tredjeparts due diligence og KYC (Know Your Customer) processer og uddannelse af medarbejdere.
 • Korrekt udfyldning af slutbrug og slutbruger erklæringer.
 • Anmodninger om eksporttilladelse.
 • Håndtering af en ikke-overholdelses situation.
 • Træning og undervisning i trade compliance reglerne, og din virksomheds særlige regler og processer.
 • … meget mere.

SPECIALIST RÅDGIVNING

Vi kan også hjælpe dig med at sikre et afkast på din investering ved bl.a. at se på, hvordan din virksomhed kan bruge compliance programmet:

 1. Til at motivere medarbejdere.
 2. Tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere.
 3. Til markedsføring i forhold til kunder og samarbejdspartnere.
 4. Til at gå ind i nye markeder, der før har været for risikofyldte.

ER DET JER?

Trade compliance er især for virksomheder som:

 • Har kunder, leverandører, samarbejdspartnere eller investorer i udlandet.
 • Har amerikansk producerede komponenter i dine leverancer.
 • Har moder- eller datterselskaber i Amerika.
 • Har medarbejdere med amerikansk statsborgerskab eller ”green card”.
 • Har udviklingssamarbejder med udenlandske universiteter, virksomheder eller individer.
 • Sender produkter, software eller teknisk viden ud af landet.
 • Outsourcer opgaver til leverandører udenfor Danmark eller EU.
 • Ønsker at sælge din virksomhed til en virksomhed eller person udenfor EU.

TRADE COMPLIANCE TRÆNING

Du kan også deltage på kurser, eller forløb, som giver dig viden om reglerne, og gør dig i stand til, i større grad, at identificere nødvendige compliance tiltag, og gennemføre dem. Du kan finde oplysninger om kurser og forløb her:

OVERORDNET RISIKOVURDERING

Er du ikke helt sikker på, om trade compliance reglerne er relevante for din virksomhed? Kunne du tænke dig at vide lidt mere om, hvor stor en eventuel risiko er, samt hvilke forretningsaktiviteter, der kan udløse den risiko? Kunne det være godt at have et solidt grundlag at træffe beslutning om allokering af ressourcer til et trade compliance projekt på?

Vi tilbyder en overordnet risikovurdering gennemført til en fast pris. Den vil bl.a. give dig indsigt i og grundlag for at vurdere:

 1. Om din virksomhed er eksponeret for risiko i forbindelse med overtrædelse af trade compliance reglerne.
 2. Hvilke(n) dele af forretningsaktiviteterne er den primære bærer af risikoen.
 3. Om dette er en risiko, som du bør afsætte ressourcer af til at få nedbragt.

Bonussen ved den overordnede risikovurdering er, at du med denne aktivitet faktisk er i gang med at håndtere din virksomheds trade compliance risiko. Det er første spadestik til at etablere, eller opgradere, et trade compliance program. Det i sig selv kan føre til en nedsættelse af straf for en eventuel overtrædelse af reglerne, som enten identificeres, eller påtales, efter denne aktivitet er igangsat.

GUIDE TIL DIG DER VIL VIDE MERE

Hvis du vil læse mere om dette, så download vores pjece her:
Obs! åbnes i nyt vindue.

KONTAKT

+45 4056 0602

Jernbanegade 23
DK 4000 Roskilde
LykkeSchmidt.com

Cvr. nr: 39742888

Forretningsbetingelser
Privatlivspolitik
Cookiepolitik

All rights reserved lykkeschmidt.com 2022