TRADE COMPLIANCE CONSULTING

At sikre overholdelse med eksportkontrol og sanktioner og skabe en velfungerende compliance kultur kræver mere end at lave det legale set up med politikker, processer, vejledninger og kontroller. Der skal ske implementering og auditering af de regler og kontroller, der laves. Det er vigtigt at træne ledelsen og de andre medarbejdere reglerne og det trade compliance program, din virksomhed har udarbejdet. 

I perioder kan dette kræve et ekstra ressourcetræk, og det kan være gavnligt at få hjælp udefra. Gavnligt fordi:

 1. I hurtigere kan komme til koncentrere jer om forretningen.
 2. I på den måde kan sikre projektet gennemføres i overensstemmelse med best practice på den mest effektive og værdiskabende måde.
 3. I skal trække færre ressourcer væk fra den daglige drift.

Hvor finder du så disse ekstra ressourcer? 

Det er så her, vi kommer ind i billedet.

Hos os kan du nemlig få assistance fra dygtige konsulenter – fagfolk – som også er uddannet i og har erfaring med eksportkontrol og sanktioner. Du kan med andre ord trække på dygtige konsulenter til ad hoc projekter eller som back up for din virksomheds medarbejdere. 

I det omfang en opgave kræver bistand fra en advokat trækker vi på den solide faglige kompetence, der er i advokathuset. Du spares med andre ord for at skulle indhente assistance flere steder fra og undgår dermed overlap i opgaver, der løses hos eksterne, ligesom du slipper for den koordinerende rolle.

RISIKOVURDERING

Alle aktiviteterne under paraplyen ”trade compliance” har først og fremmest det ene tilfælles, at de udføres for at nedbringe den risiko en overtrædelse af trade control reglerne udgør for din virksomhed (og måske også dig personligt). Trade control er reglerne om eksportkontrol og sanktioner.

Compliance aktiviteterne kan også gennemføres for at bidrage til FN’s verdens mål nr. 16 og i det hele taget sikre, at investeringen i overholdelse af trade control reglerne på sigt giver et solidt afkast som følge af disse aktiviteter. 

Nedbringelse af risikoen er der, de fleste starter, og gennemførelse af en risikovurdering af virksomheden er derfor et naturligt sted at begynde. 

Det er også det myndighederne anbefaler, du starter med. Det er myndighedernes forventning, at du tager en risikobaseret tilgang til håndtering af risici, dvs. at du først håndtere den største risiko, så den næste og så fremdeles. For at kunne gøre dette, er må du have en viden om dine risici og deres ”størrelse”, – og den viden får du med en risikovurdering.

Vi kan hjælpe med:

 • en indledende risikovurdering. 
 • en detaljeret risikovurdering for hele forretningen.
 • ad hoc for enkelte dele af forretningen eller alene med f.eks. eksportkontrol eller sanktioner for øje.

RISIKOPROFIL

Det er ikke kun forretningsaktiviteterne der udgør en virksomheds risikoprofil. Bestyrelsens og direktionens samlede risikoprofil dvs. villighed til at tage chancer og løbe en risiko er også et vigtigt element i en sådan profilering.

Vi kan tilbyde at udfærdige en risikoprofil for din virksomheds bestyrelse og direktion. Den er baseret på first mind profilering og giver dig bl.a.:

 • en indsigt i om den øverste ledelses risikoprofil matcher, nedbringer eller øger den risikoeksponering virksomheden har i form af sine forretningsaktiviteter
 • en mulighed for at vurdere, om der er behov for en anden sammensætning i bestyrelsen eller andet ledelsesorgan for at kunne nedbringe virksomhedens samlede risikoeksponering
 • et billede af, om bestyrelse og direktion er på samme side, hvad risiko appetit angår
 • en unik mulighed for at kunne tilpasse virksomhedens trade compliance aktiviteter, så de afspejler den øverste ledelses risikoprofil
 • forståelse af, hvorvidt den øverste ledelse rent faktisk bidrager eller modvirker til integration af den officielt ønskede compliance kultur

Denne helt unikke risikoprofilering er blevet til i samarbejde med high performance coach og First-Mind Practioner Per Barret-Eriksen. 

VI KOMMER NÅR DU KALDER

Hvis du er blevet nysgerrig og gerne vil høre mere om dette, er du velkommen til at kontakte Annelise Lykke Schmidt direkte på telefonen, eller kontakte hende via formularen lige herunder. Du hører fra os snarest. 

Du kan også på denne side finde og læse mere om vores Trade Compliance træning, både “den almindelige” samt vores Platinum udgave.

KONTAKT

+45 4056 0602

Jernbanegade 23
DK 4000 Roskilde
LykkeSchmidt.com

Cvr. nr: 39742888

Forretningsbetingelser
Privatlivspolitik
Cookiepolitik

All rights reserved lykkeschmidt.com 2022