IPR – INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT

IPR står for ”Intellectual Property Right” er den engelske betegnelse for det, vi på dansk også kalder immaterialret. Direkte betyder det ejendomsretten til intellektuelle frembringelser såsom forretningskendetegn, logoer, opfindelser, knowhow, software, artikler, brugsanvisninger, domænenavne og kunstværker.

IPR er en del af din virksomheds aktiver – og som for andre aktiver, er det en god ide at beskytte dem mod uretmæssig brug.

Under et samarbejde med andre virksomheder, universiteter og andre organisationer, kan der skabes ny IPR, hvorfor det vil være godt, fra starten af at lave klare aftaler, der omhandler, hvem der skal have IPR til det, I laver sammen.

Rådgivning om IPR er f.eks. relevant, hvis du vil:

 • Vide, hvem der kommer til at eje og få retten til at udnytte den nye IPR, der opstår under et samarbejde med en anden virksomhed, et universitet, eller andre organisationer.
 • Give en kunde, eller samarbejdspartner en ret til at bruge din virksomheds IPR. Det kan f.eks. være i form af IT – eller varemærke licens eller ret til at gengive artikler, billeder eller videoer, der er unikt for din virksomhed.
 • Have rettighederne til at anvende en anden virksomheds opfindelser eller knowhow.
 • Have de fornødne rettigheder til at teste en andres produkter, eller knowhow, med henblik på at bruge det i din egen virksomhed.
 • Overdrage, eller købe, software, varemærker eller andre IPR.
 • Beskytte dine varemærker, og forretningskendetegn, ved at påtale krænkelse og misbrug.
 • Håndtere et påkrav om at du skal stoppe med brugen af dit brand eller domænenavn.
 • Sikre dig, at det IP dine ansatte og konsulenter skaber, overdrages til din virksomhed.
 • Vide, hvordan du sikrer dig bedst i relation til beskyttelse, udnyttelse og håndhævelse af IPR.

“En ide kan som udgangspunkt ikke beskyttes med en IPR, hvorfor ideen først og fremmest skal beskyttes ved ikke at dele ideen med andre. I det omfang du har brug for at dele den med andre, bør der udfærdiges en hemmeligholdelsesaftale. I det øjeblik ideen får et fysisk udtryk, vil den kunne beskyttes under IPR.”

SPECIALIST RÅDGIVNING

Du får specialist rådgivning samt sparring, der sikrer dig, at alle aktiviteter i forhold til IPR giver kommerciel værdi for din virksomhed. Dette gælder uanset, om det er aktiviteter i forbindelse med:

 • Beskyttelse, udnyttelse eller håndhævelse af din virksomheds IPR
 • Forsvar overfor en anden virksomheds krav om, at du skal stoppe med visse forretningsaktiviteter, da de mener, at du krænker deres IPR
 • Overholdelse af eksportkontrol og sanktioner ved overdragelse, erhvervelse eller udvikling af IPR.

VI BISTÅR MED

Vi har stor erfaring i og kan bistå med:

 • Forsknings og udviklings aftaler
 • Hemmeligholdelsesaftaler
 • Material Transfer Agreements (MTA)
 • Kontrakts forsknings aftaler med andre virksomheder eller universiteter
 • IT udviklingsaftaler
 • Licens aftaler
 • App udviklingsaftaler
 • … og alle andre kommercielle aftaler

DE FORSKELLIGE IPR

Der findes flere forskellige IPR, – hvilken, der er relevant for dig, afhænger helt af, hvad det er du ønsker at beskytte:

OPHAVSRET

Ophavsretten beskytter dine litterære værker såsom bøger, artikler, kontrakter, tekster på internettet og meget mere. Den beskytter også kunstneriske værker såsom skulpture, brugskunst, foto og videoer. I Danmark er software også beskyttet under ophavsretten.

Et værk er beskyttet fra tidspunktet værket bliver skabt, og her gælder ingen formalitetskrav eller registreringskrav. Beskyttelsen ophører som hovedregel 70 år efter ophavsmandens død.

VAREMÆRKERET

Varemærkeretten beskytter en erhvervsdrivendes brand ved markedsføring af varer og tjenesteydelser.  Et varemærke er et forretningskendetegn, som består af ord, ordforbindelser, slogans, bogstaver, tal, figurer, billeder, lyde etc.

I Danmark kan man have beskyttelse enten som et registreret varemærke (®) eller som uregistreret varemærke (™). Det er ikke et krav at anvende symbolet ® eller ™ for danske varemærker ved brug i Danmark.

Uregistrerede varemærkers beskyttelse ophører, hvis der ikke kan dokumenteres vedvarende brug af dette. Registrerede varemærkers beskyttelse er i princippet uendelig, hvis blot du husker at forny registreringen hvert tiende år, og påtale andres brug af varemærket.

Læs mere om registrering af varemærker her (link)

PATENTRET

Patentret beskytter opfindelser, der kan benyttes industrielt, dvs. er af teknisk karakter, i det omfang opfindelsen kan beskrives på en måde, så den er reproducerbar.

Beskyttelsen ophører som udgangspunkt efter 20 år, forudsat at du har betalt de årlige fornyelsesgebyrer.

REGISTRERING AF VAREMÆRKER

Et varemærke er et aktiv for din virksomhed, uanset om det er registreret eller ej. Ved en registrering øger du dog værdien væsentligt.

Det skyldes primært at:

 • Du får en rettighed som ikke blot forsvinder, fordi din virksomhed ikke bruger det vedvarende.
 • Du får sikkerhed for, at der ikke er en svaghed ved dit mærke som gør, at det ikke kan få beskyttelse som varemærke.
 • Du får en vis sikkerhed for, at du ikke pludselig blokeres fra at bruge varemærket, fordi det viser sig at en anden har rettigheder til et varemærke, som læner sig for meget op af dit.
 • Du sikrer dig, at alle andre kan se dit varemærke i et offentligt register og dermed undlade at vælge noget, der ligner dit. Varemærkemyndighederne vil tjekke, at fremtidige varemærker ikke kommer for tæt på dit. På den måde sikrer du dig mod kopier.
 • Du får nemmere ved at opdage og påtale eventuelle krænkelser af dit varemærke.
 • Du kan tjene penge på dit varemærke ved at licensere det ud til tredjemand.

Vi har stor erfaring med registrering af varemærker, sameksistens og varemærkelicens aftaler, og vi står klar til at rådgive dig om dette. Vi hjælper dig også gerne med en registrering af dine varemærker.

GUIDE OM VAREMÆRKER

Det er muligt at ansøge om tilskud fra EU’s varemærke myndighed (EUIPO) til delvis dækning af gebyrerne.

I denne guide kan du finde mere information om dette samt om, hvordan du med vores hjælp hurtigt og sikkert får søgt om tilskud fra EUIPO samt registreret dine forretningskendetegn som varemærker.

KONTAKT

+45 4056 0602

Jernbanegade 23
DK 4000 Roskilde
LykkeSchmidt.com

Cvr. nr: 39742888

Forretningsbetingelser
Privatlivspolitik
Cookiepolitik

All rights reserved lykkeschmidt.com 2022