ERHVERVSRET

“Erhvervsretten er en henvisning til alle de regler, der regulerer virksomheders adfærd såsom aftaleindgåelse, samarbejder med konkurrenter og markedsføring. Vi har stor viden og mange års erfaring indenfor dette felt.”

Om du driver en service-, konsulent-, salgs-, produktions- eller anden virksomhed bør aftalegrundlaget med dine kunder og samarbejdspartnere være i orden. Det bliver det bedst ved skriftlige aftaler, der gengiver, det I er enige om, og som reflekterer det fælles kommercielle mål, der er ved aftalens indgåelse.

Uden en skriftlig aftale kan der hurtigt opstå tvivl og dermed tvist om, hvad der egentligt er aftalt mellem jer. Ved internationale samarbejder kan sådan tvivl også gå på, hvilket lands retsregler egentligt gælder. Resultatet af en sådan tvist kan blive, at du og din virksomhed ikke får det forventede ud af aftalen.

Det giver de bedste og mest holdbare aftaler, når de svære spørgsmål drøftes og gengives i skriftlige aftaler, før samarbejdet eller kunde/leverandør forholdet opstartes. 

Kan I ikke nå til enighed om de svære ting i ”honey-moon” fasen, så er det ikke sikkert i skal ”giftes”. Sagt på en anden måde, du kan spare dig selv og din virksomhed for mange problemer og ikke-værdigivende ressourcetræk ved at gå efter at lave aftaler med samarbejdspartnere, kunder og leverandører, som også ønsker at aftalen skal være et ”Win” for jer. Testen er om i kan forhandle jer til rimelige løsninger om de svære ting såsom om ejerskab af fremtidig IPR, mulighed for exit, hvis en opfyldelse af aftalen er forhindret af sanktioner eller mangel på eksport tilladelse og begrænsning af et eventuelt erstatningsansvar.

Konkurrenceretten lægger visse begrænsninger for, hvad der kan aftales mellem virksomheder, og disse begrænsninger er det vigtigt at styre klar af ved indgåelsen af en aftale. På samme måde er det af stigende betydning at sikre, at din virksomhedsadfærd er i overensstemmelse med markedsføringsreglerne.

FÅ INDGÅET DE RETTE AFTALER

Det kan være rigtigt dyrt på mange planer at indgå de forkerte aftaler dvs. aftaler med et indhold, der er anderledes end det, du eller din aftalepart troede, aftalen havde. 

Vi kan hjælpe med, at du får landet aftaler, der overholder gældende ret, og som ikke indeholder overraskelser for dig og din virksomhed. Aftaler som kan danne grundlaget for din virksomheds vækst.

Vi hjælper virksomheder i og udenfor Danmarks grænser med generel erhvervsretlig rådgivning.

Vi kan hjælpe dig med at få indgået aftaler, der kan sikre at din business case holder og ikke bliver spoleret af aftalebrud, ekstra ressourcetræk til håndtering af konflikter eller en bøder som følge af overtrædelse af gældende ret.

FÅ KOMPETENT ASSISTANCE TIL:

 • At få en mundtlig aftale ned på papir.
 • At indgå aftaler, der overholder gældende ret og understøtter et godt samarbejde.
 • Udformning af din virksomheds generelle forretningsbetingelser.
 • Afklaring af din retsstilling, hvis en samarbejdspartner ikke leverer eller betaler.
 • Fortolkning af og genforhandling af indgåede kontrakter.
 • Hjælp til at påtale og stoppe en overtrædelse af en aftale eller f.eks. reglerne for god markedsføringsskik.
 • Kontakt og klage til offentlige myndigheder.
 • Anlæggelse og gennemførelse af en retssag og begæring af fogedforbud.
 • Overholdelse af statsstøttereglerne.
 • At få aftalt og gennemført et godt exit af et eksisterende samarbejdsforhold.
 • Outsourcing arrangementer, der bl.a. sikrer overholdelse af reglerne om kontrol med udenlandsk investering (FDI reglerne).
 • Etablering af et konkurrenceretligt compliance program herunder etablering af et dawn raid beredskab.
 • … meget meget mere.

VI RÅDGIVER OG SPARRER OGSÅ OMKRING:

→ Indkøbsaftaler
→ Konsulentaftaler
Salgsaftaler
Rammeaftaler
Hemmeligholdelsesaftale
Letter of Intent (LOI)
Forhandler- og agentaftaler
IP rets-aftaler såsom license-, udviklings- og IP overdragelsesaftaler
Konsulentaftaler

EU BUSINESS NEWS

Lykke Schmidt Advokatfirma er i 2022 kåret som
“Most Innovative Business Law Firm – Denmark” af EU Business.
En hæder og ære som vi er meget stolte af.

KONTAKT

+45 4056 0602

Jernbanegade 23
DK 4000 Roskilde
LykkeSchmidt.com

Cvr. nr: 43772694

 

Forretningsbetingelser
Privatlivspolitik
Cookiepolitik

NYHEDSBREV

All rights reserved lykkeschmidt.com 2023

All rights reserved lykkeschmidt.com 2023