+45 4056 0602

Erhvervsret

Erhvervsretten herunder konkurrenceretten er ganske gode områder at have tjek på. Det handler nemlig om at identificere din retsstilling, det er din baseline ved efterfølgende aftaler.

Har din virksomhed fået indgået nogle gode kontrakter, der skaber grundlag for godt samarbejde og vækst i tiden, der kommer? Har din virksomhed brug for forretningsbetingelser eller et tjek af de eksisterende?

Om du driver en service eller konsulentvirksomhed eller sælger produkter skal aftalegrundlaget med dine kunder være i orden, og det bliver det bedst ved skriftlige aftaler, der gengiver, det parterne er enige om. Det samme gør sig gældende for alle andre aftaler du og din virksomhed kan tænkes at indgå, lige fra strategiske samarbejdskontrakter til indkøbsaftaler.

Uden en skriftlig aftale kan der hurtigt opstå tvivl og dermed tvist om, hvad der egentligt er gældende mellem parterne – og ved internationale samarbejder kan sådan tvivl også gå på, hvilket lands retsregler skal gælde.

Konkurrenceretten lægger visse begrænsninger for, hvad der kan aftales mellem konkurrenter, og disse begrænsninger er det vigtigt at styre klar af ved indgåelsen af en aftale.

Vi kan også hjælpe i situationer, hvor andre virksomheder kopier eller på anden måde misbruger dit eller din virksomheds navn og forretnings kendetegn.

HVAD DU FÅR

Støtte og rådgivning lige der, hvor du og din virksomhed er på et givet tidspunkt.

Hjælp til at indgå kontrakter, der understøtter et godt samarbejde.

Hjælp til at påtale og stoppe en overtrædelse af en aftale eller f.eks. reglerne for god markedsføringsskik.

JEG KAN HÆLPE MED

  • At få afklaret hvilke regler er relevant for din virksomhed.
  • At få forhandlet sunde og værdiskabende kontrakter på plads.
  • Værdigivende rådgivning ved konkrete projekter eller handler.

Kontakt

Lykke Schmidt Advokatfirma

 

+45 4056 0602

Jernbanegade 23
DK 4000 Roskilde
LykkeSchmidt.com

CVR nr 3974 2888

13 + 5 =