Eksportkontrol og sanktioner

Eksportkontrol er regler der gælder, når ting (produkter, software eller teknologi) sendes ud af et land. Sanktioner er derimod rettet mod lande eller personer og selskaber.

Det overordnede mål med reglerne er at stoppe undertrykkelse og terrorisme og skabe stabilitet og sikkerhed i verden.

LIDT MERE OM REGLERNE

Den der sørger for forsendelsen ud af landet har opgaven med at overholde eksport kontrol reglerne. Det overordnede mål med reglerne er at føre kontrol med, hvem der har adgang til ting, der kan bruges til militære og andre ikke-fredelige formål.

Opgaven for en eksportør består i at identificere relevante jurisdiktioner, klassifikationer og enten forhindre eksport eller sørge for en eksport licens, hvis det er påkrævet.

Sanktioner kan være forbud mod al handel eller mere skræddersyede forbud mod bestemte aktiviteter. Sanktioner kan også indeholde et påbud om, at sanktionerede personers ejendele skal indefryses. Sanktioner er et geopolitisk instrument.

Reglerne om eksportkontrol og sanktioner kan virke komplekse og uoverskuelige, ikke mindst fordi hvert land i verdenen, har sit regelsæt, og for sanktionernes vedkommende er de udsat for hyppige ændringer.

Hertil kommer at de er relevante i alle dele af værdikæden i en virksomhed, lige fra udvikling, test, over indkøb og levering til reparation, returnering og virksomhedsopkøb.

HVAD DU FÅR:

 • Støtte og rådgivning lige der, hvor du og din virksomhed er et givet tidspunkt.
 • Processer der får de interne regler og processer, der sikrer reglernes overholdelse, til at træde i baggrunden (compliance per design).
 • En virksomheds kultur der indsnævrer området for tvivl og dermed behovet for juridisk bistand (compliance per nature).

JEG KAN HJÆLPE MED:

 • At få afklaret om reglerne er relevant for din virksomhed.
 • At få gennemført en risikovurdering og prioritering af handlingsområder.
 • Rådgivning ved konkrete projekter eller handler.
 • At få etableret og implementeret tilstrækkelige compliance processer.
 • Undervisning og træning i reglernes overholdelse, opbygning af et compliance program.
 • Etablering af en virksomheds kultur, der har compliance som del af sin DNA.
 • At få indhentet relevant eksport klassifikations information ved indkøb.
 • At indhente eksport kontrol licenser.
 • At håndtere non-compliance situationer.

Og meget mere …

Kontakt

Lykke Schmidt Advokatfirma

 

+45 4056 0602

Jernbanegade 23
DK 4000 Roskilde
LykkeSchmidt.com

CVR nr 3974 2888

9 + 14 =